CENTRES EDUCATIUS I ESS

A la Barceloneta promovem l’economia social i solidària des del treball comunitari.

Centres educatius i ESS: Barceloneta Proa a la Mar treballa per promoure i difondre els valors que defensa l’economia social i soldària a les direccions, el professorat i l’alumnat dels centres educatius de la Barceloneta, amb la idea força del fet que tota vivència incorporada des de la infància i la joventut acaba formant part de l’èssència de la persona.

NOTÍCIES