Habitatge i urbanisme

Davant la greu situació que pateix la ciutat (i La Barceloneta de manera particular) a causa de la dificultat per garantir l’accés i el manteniment de l’habitatge, provocada per un model socioeconòmic que permet –i fomenta – l’especulació, i obliga a molts veïns a abandonar el seu barri, ja que no poden assumir els altíssims lloguers, els veïns i les veïnes de La Barceloneta s’organitzen, amb el suport del Pla Comunitari, per impulsar una sèrie d’accions que englobem amb el nom de Barceloneta pel Dret a l’Habitatge.

Projectes

Barceloneta pel Dret a l’Habitatge

La Comissió d’habitatge de la Barceloneta es va crear l’octubre de 2012 en el marc de la Taula de Bon Veïnatge del Pla Comunitari (espai de treball comú on participen entitats i serveis públics).

Llegir més

NOTÍCIES