BARCELONETA PROA A LA MAR

Barceloneta Proa a la Mar (BPM) és un projecte comunitari innovador de la Barceloneta que neix el 2013 com una iniciativa veïnal i que està orientada al desenvolupament local del barri al voltant de tres eixos: la formació, l’ocupació i l’economia local sota paràmetres de l’economia social i solidària.

El projecte vol implicar tots els agents del teixit socioeconòmic del territori (veïnat, associacions i entitats, centres educatius, equipaments i serveis municipals, empreses i administració) amb l’objectiu final de donar respostes col·lectives a problemàtiques com l’atur, l’elevat percentatge d’abandonament escolar, l’empobriment de moltes famílies de la Barceloneta i a la pressió que el model de ciutat exerceix sobre el barri. Mitjançant respostes a aquestes necessitats més immediates, però també articulant estratègies i actuacions comunes a mitjà i llarg termini.

BPM té quatre grans objectius estratègics: la dinamització de l’economia local i la millora de l’oportunitat d’inserció de les persones aturades, la millora de l’èxit escolar, la recuperació del vincle amb el mar i l’enfortiment dels vincles comunitaris. Per complir aquests objectius el 2015 es porta a terme un procés participatiu que culmina amb el Pacte Local per l’Ocupació i el Desenvolupament Local de la Barceloneta (2015-2020), marc, ruta i indicador de les accions i compromisos que els diferents actors prenen.

Enguany el Pacte compta amb més de 80 adhesions. Si vols adherir-te, pots enviar un correu electrònic indicant el Nom i el NIF a: proalamar@placomunitaribarceloneta.org

PUNT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL DE LA BARCELONETA (PIOL)

El Punt d’Informació i Orientació Laboral de la Barceloneta (PIOL) ofereix als veïns i veïnes de la Barceloneta acompanyament en la recerca activa de feina, orientació laboral, prospecció empresarial, formació ocupacional i atenció al col·lectiu específic de Joves.

Amb aquesta mirada s’han portat a terme els següents projectes:

Espai de participació

L’estructura organitzativa i els espais de decisió i de democràcia interna de Barceloneta Proa a la Mar són els següents:

  • Grup Motor: espai integrat per veïns/es i entitats del barri, centres educatius, equipaments municipals i l’equip de treballadores comunitàries, on es consensuen els objectius estratègics i les línies de treball del projecte.
  • Taula d’ocupació/PIOL: espai de treball format per veïns/veïnes del barri i la treballadora comunitària que dinamitza el Punt d’Informació i Orientació Laboral de la Barceloneta (PIOL). En aquesta taula es treballa tots els aspectes relacionats amb l’ocupació i la formació ocupacional del projecte.
  • Comissió de formació: espai format pels centres educatius de formació professional de la Barceloneta, equipaments municipals amb vocació educativa i una treballadora comunitària. En aquesta comissió es treballa tot l’aspecte educatiu i formatiu del projecte molt de la mà de la Taula d’Ocupació. Alhora s’ocupa de promoure i difondre el vincle i la cultura marítima del barri des del vessant educatiu.
  • Xarxa Jove: a partir del treball del PIOL emmarcat especialment en el col·lectiu Jove, s’està consolidant una xarxa d’aliances de tècnics, entitats i serveis que treballen amb joves.
Blog barceloneta Proa a la Mar
Mapa perfils professionals de la Barceloneta
Tast d'oficis de la Barceloneta

NOTÍCIES

Busques feina?

Ets veí o veïna de la Barceloneta i busques feina? Apropa't al PIOL! El PIOL és el Punt d'Informació i Orientació Laboral, i s'emmarca [...]

Necessites contractar a algú?

Ets una entitat, projecte, associació o empresa de la Barceloneta i busques personal? Contacte amb el PIOL! El PIOL és el Punt d’Informació i Orientació [...]