Barceloneta pel Dret a l’Habitatge

La situació actual de l’habitatge a la Barceloneta és molt greu. Des de fa anys, el barri pateix la pressió de l’especulació, afavorida per l’atractiu turístic de la zona. Els preus del lloguer s’han disparat i molts veïns es veuen obligats a marxar a altres barris més econòmics. Davant aquesta realitat, des d’una perspectiva comunitària es treballa per buscar fórmules que garanteixin el dret a l’habitatge digne a partir de l’organització veïnal i de la promoció d’un debat obert sobre el model de barri que volem.

Al maig de 2014, des de la Taula de Bon Veïnatge de la Barceloneta, es redacta un Manifest per al Dret a un Habitatge Digne, que denuncia la situació actual respecte a l’habitatge al barri i inclou una sèrie de reivindicacions o demandes de cara a l’Administració pública, com a responsable de garantir els drets socials. Aquest manifest es va presentar a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, amb l’adhesió, no només dels membres de la Taula, sinó també d’altres associacions i entitats.

El Manifest va marcar una pauta molt important en la definició del projecte Barceloneta pel Dret a l’Habitatge, que engloba les iniciatives, actuacions, reivindicacions i propostes orientades a garantir l’habitatge digne al barri.