Project Description

Barceloneta Proa a la Mar

Barceloneta Proa a la Mar és una iniciativa comunitària innovadora orientada al desenvolupament local del territori. Sorgeix en el context de la Taula d’Ocupació de la Barceloneta amb la voluntat de donar respostes col·lectives a la situació d’atur actual, a l’elevat percentatge d’abandonament dels estudis obligatoris i de  fracàs escolar, a l’empobriment de moltes famílies de la Barceloneta, i  a la cada vegada més evident pressió turística a què està sotmesa el barri.

El projecte té quatre grans objectius estratègics: la dinamització de l’economia local, la millora de l’èxit educatiu d’adolescents i joves, la millora de les oportunitats d’inserció de les persones a l’atur, i l’enfortiment dels vincles comunitaris. Es vol implicar tots els agents de la comunitat (veïns, associacions, entitats, centres educatius, centres culturals, serveis, empreses i administració) mitjançant respostes a les problemàtiques i necessitats més immediates però, també, articulant estratègies i actuacions comunes a mitjà i llarg termini.

En aquest vídeo un grup de veïns i professionals implicats amb el projecte ho expliquen:

Forma part de Barceloneta Proa a la Mar, el Punt d’Informació i Orientació Laboral de la Barceloneta que ofereix acompanyament a la recerca de feina de persones a l’atur, formació i intermediació laboral. Si esteu en recerca activa de feina, acosteu-vos a la recepció del Centre Cívic de la Baceloneta; en horari de Dilluns a Divendres de 9:00 a 21:00, i demaneu dia i hora amb el Punt d’Informació i Orientació Laboral.

Espais de participació

Barceloneta Proa a la Mar s’ha gestat i s’organitza a través d’un grup motor format per veïns i professionals del territori. Aquest grup es reuneix periòdicament per prendre decisions sobre el projecte i organitzar les diverses actuacions. És un grup obert a la participació de tothom. Si us interessa rebre més informació del projecte, o sumar-vos al grup motor, escriviu-nos a barcelonetaproalamar@gmail.com

Així mateix, com que Barceloneta Proa a la Mar neix de l’experiència de la Taula d’Ocupació, també està vinculada a la  Taula de Bon Veïnatge. En aquest espai, també format per veïns i professionals del barri, es comparteixen les problemàtiques i les necessitats detectades en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge i la gent gran i col·lectivament es mira de donar-hi resposta. És també un grup obert que accepta la incorporació de noves persones.

Documents del projecte

Reportatge del Pacte Local i de Barceloneta Proa a la Mar

Pacte Local de la Barceloneta (amb adhesions)

Esborrany de Barceloneta Proa a la Mar (setembre 2014)

Catàleg de recursos de l’Economia Social i Solidària