Equitat de Gènere a la Barceloneta

Project Description

Equitat de Gènere a la Barceloneta

El projecte d’Equitat de Gènere a la Barceloneta vol promoure la prespectiva de l’equitat de gènere de manera transversal a la xarxa d’entitats, veïns, veïnes i professionals del barri. Des de l’inici de 2014, aquest projecte s’està repensant per donar-li un nou enfocament basat en la sensibilització, a través del 8 de març i del 25 de novembre, i en la coordinació i el treball en xarxa dels diversos agents del territori.

Entre els anys 2012 i 2013 el projecte va organitzar-se a través de la proposta d’Iguals i Diferents, que tenia com a objectius: la implementació d’un programa de capacitació i formació adreçat a serveis públics i entitats, l’articulació d’una programació d’activitats específiques sobre l’equitat de gènere, i el suport a la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les activitats comunitàries del barri. Podeu consultar l’arxiu amb totes les activitats i recursos aquí.

Espais de participació

El projecte es coordina a través de la Taula per a l’Equitat de Gènere de la Barceloneta oberta a veïns, veïnes, entitats i professionals del territori. Si teniu ganes d’incorporar-vos en aquest espai, feu-nos-ho saber!