Grup Motor de Barceloneta, Proa a la Mar

El grup motor de Barceloneta Proa a la Mar està format per veïns i professionals del territori implicats amb la iniciativa. Les reunions serveixen per prendre decisions respecte el projecte i articular les diverses actuacions en marxa. El grup es troba aproximadament, una vegada al mes, però segons les necessitats del projecte, la periodicitat canvia. És també un espai obert a la participació de noves persones.

Qui participa

El grup motor del projecte està format per:

Associació Barceloneta Alerta, AVV de la Barceloneta, AVV de l’Òstia, Banc del Temps de la Barceloneta, Consorci El Far, Cooperativa La Fàbrica, IES Narcís Monturiol, Institut de Nàutica de Barcelona, La Fàbrica del Sol, La Salle Barceloneta, veïns i veïnes a títol individual

També col·laboren:

Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, CAP de la Barceloneta, Casa de la Barceloneta 1761, Centre Cívic de la Barceloneta, Centre de la Platja, Districte de Ciutat Vella, Escola d’Adults de la Barceloneta, Espai de Mar, Facultat de Nàutica de Barcelona, Grup d’Ecoconsum La Sardineta, IES Salvat Papasseit, Institut de Ciències del Mar

Actes

Projectes

Barceloneta Proa a la Mar

Barceloneta Proa a la Mar és una iniciativa comunitària innovadora orientada al desenvolupament local del territori. Sorgeix en el context de la Taula d’Ocupació de la Barceloneta amb la voluntat de donar respostes col·lectives a la situació d’atur actual, a l’elevat percentatge d’abandonament dels estudis obligatoris i de  fracàs escolar, a l’empobriment de moltes famílies de […]