Grup de col·laboradors de Bon Veïnatge amb la Gent Gran

Grup de veïns i veïnes que participen al projecte de Bon Veïnatge amb la Gent Gran, promogut des de l’Associació Barceloneta Alerta. Es reuneixen aproximadament cada mes i mig, per intercanviar experiències i decidir les activitats i campanyes impulsades en el marc del projecte. Està vinculat amb la Taula de Bon Veïnatge a través de la Comissió de Gent Gran, ja que els membres d’aquesta comissió participen a ambdós espais comunitaris, facilitant la comunicació i l’intercanvi d’informació.

Actes

Projectes

Bon veïnatge amb la gent gran

Iniciativa veïnal orientada a disminuir el sentiment de soledat i aïllament de les persones grans del barri, a reforçar la seva autonomia personal i la seva xarxa social, i a defensar els seus drets socials. El projecte, impulsat des de l’Associació Barceloneta Alerta des de l’any 2005, es porta a terme per part d’un grup […]