Taula de Bon Veïnatge

La Taula de Bon Veïnatge és un espai comunitari sorgit a l’inici del 2012 de la mà de veïns, veïnes, associacions i professionals del territori.

Té tres grans objectius:

  • Compartir les percepcions sobre la realitat social de la Barceloneta i intercanviar informació sobre intervencions i projectes per tal de generar sinergies i potenciar els recursos del barri.
  • Crear una xarxa de veïns, veïnes, associacions, comerciants i professionals del barri que col·labori en la detecció i l’articulació de solucions col·lectives davant els problemes socials que afecten el barri.
  • Impulsar campanyes o actuacions orientades a potenciar els valors del bon veïnatge, la solidaritat veïnal i el suport mutu que permetin incrementar la implicació dels veïns i veïnes en els processos de millora de les condicions de vida del barri.

S’articula principalment en tres línies de treball: l’ocupació i l’economia local, que es treballen des de la Taula d’Ocupació, l’habitatge i l’urbanisme, en el marc de la Comissió d’Habitatge, i la gent gran, vertebrada en la Comissió de Gent Gran.

Les reunions són, aproximadament, cada mes i mig i estan obertes a la participació de tothom.

Qui participa

En aquests moments participen a la Taula de Bon Veïnatge:

Associació Barceloneta Alerta, AVV de la Barceloneta, AVV de l’Òstia, Banc del Temps de la Barceloneta, CAP Barceloneta, Càritas Barceloneta, Casal de Gent Gran Barceloneta, Centre de Serveis Socials de la Barceloneta, Església Evangèlica Baptista, Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac, tècnica de barri de la Barceloneta, veïns i veïnes.

Actes

Projectes

Bon veí, bon profit

Xarxa comunitària que vol donar resposta a les necessitats alimentàries de les famílies del barri que estan atravessant una situació de precarietat, des de la defensa del dret a una alimentació digna com un dret universal. El projecte s’organitza a través de la col·laboració de diversos equipaments i empreses del barri que col·loquen als seus […]