Taula Tècnica de Gent Gran

La Taula Tècnica de Gent Gran de la Barceloneta neix al 2013 amb tres objectius prioritaris:

  • Millorar la coordinació entre tots els serveis que treballen amb gent gran a la Barceloneta
  • Detectar les necessitats de la gent gran al barri
  • Potenciar els recursos que es tenen a l’abast per treballar amb la gent gran, a partir de generar sinèrgies entre els serveis que s’hi dedique

És també un espai on compartir amb els professionals que treballen al barri amb gent gran les iniciatives impusades a nivell veïnal en el marc del projecte de Bon Veïnatge amb la Gent Gran.

Qui participa

Formen part de la Taula:

CAP Barceloneta, Càritas, Casal Gent Gran Barceloneta, Casal Gent Gran Mediterrània, Centre de Serveis Socials de la Barceloneta, Clínica Barceloneta-PADES Ciutat Vella, Habitatges amb Serveis Barceloneta, Programa Acompanyament Gent Gran Vulnerable-Districte de Ciutat Vella, Referent Gent Gran-Districte de Ciutat Vella, Residència Bertrán i Oriola, Servei Atenció Domiciliària Barceloneta, Tècnica de Barri de la Barceloneta