Reunió Taula Equitat de Gènere

Reunió de la Taula per a l’Equitat de Gènere de la Barceloneta on es valoraran els actes al voltant del 25 de novembre.