Projecte Barceloneta Diversa. Per un barri intercultural

La necessitat i l’interès social del projecte Barceloneta Diversa neix de la detecció de percepcions negatives que molts veïns tenen de la població immigrada, i que es posen de manifest als estereotips, prejudicis i rumors que circulen, tant al carrer com a les xarxes socials. Resulta preocupant la proliferació al barri, els darrers temps, d’un discurs racista que vincula la immigració amb la manca de recursos socials per a la població “autòctona”, i amb la delinqüència.

La crisi sanitària de la Covid 19 ha evidenciat, encara més, la manca de garanties, pel que fa als seus drets, de molts sectors de la població, que ja es trobaven en situacions de vulnerabilitat i a partir de la crisi han passat a estar al límit de la subsistència, de manera particular els i les veïnes d’orígens diversos que es troben en situació irregular.

Davant aquesta realitat, ens plantegem treballar la cohesió social des de la mirada de la interculturalitat crítica, de manera transversal i implicant a tots els agents del barri possibles, sumant als veïns i les veïnes de diferents orígens com a protagonistes del procés. Aquesta cohesió passa necessàriament per tractar d’arrel les percepcions errònies sobre “l’altre”, entenent l’altre com el desconegut/da. Aquest desconeixement, junt amb les informacions errònies i carregades de prejudicis que amb freqüència trobem als mitjans de comunicació, està provocant que molts veïns arribin a viure la immigració en conjunt com una amenaça. Paral·lelament, cal desemmascarar els mecanismes generadors de desigualtats, i explorar fórmules per reduïr-les.

La creació d’espais on els ciutadans/es tinguin l’oportunitat d’interactuar i obtenir informació ajustada a la realitat fa possible el desmuntar els rumors que porten a la por i a la creació de imatges errònies. Només des de l’acció coordinada i transversal amb els agents del barri (tant les associacions com els serveis públics) podrem aturar la discriminació i el racisme que al barri són, dissortadament, una realitat.

Objectius:

  • Interacció i diàleg intercultural: Promoure la convivència intercultural a la Barceloneta, trencant estereotips i rumors.
  • Reconeixement de la diversitat: Conscienciació veïnal vers el valor de la diversitat (cultural, religiosa, física, sexual, etc.), com a element d’enriquiment mutu.
  • Xarxa comunitària: Impuls de la col·laboració i coordinació entre diferents agents del barri per tal d’incorporar, de manera transversal als projectes, entitats i serveis del barri, una mirada inclussiva tenint en compte la diversitat cultural, vinculada també a la perspectiva de gènere.
  • Garantir els drets socials i la igualtat d’oportunitats dels i les veïnes d’orígens diversos, tot considerant les desigualtats estructurals i les relacions de poder establertes a la societat.

Infografies

Formació Antirumors

Formació Islamofobia

Discurssos narratius

Sessió de la Formació Antirumors a la Barceloneta, organitzada pel Programa BCN Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del projecte Barceloneta Diversa.