CEl Segle XXom a resposta a la reunió mantinguda el 4 de març entre el Grup Motor de El Segle XX i el Districte de Ciutat Vella, recentment ens han comunicat la voluntat del Districte a donar suport al procés participatiu engegat pels veïns per definir un projecte comunitari per al Segle XX. Ens han dit que, per tal de concretar aquest suport, hem de presentar una proposta de projecte de procés participatiu, amb pressupost. Així doncs, el 7 d’abril ens vam reunir el grup motor, i vam decidir els aspectes a plantejar als arquitectes perquè ens facin el pressupost:

Demanarem pressupost per a la redacció d’un document previ, que reculli les propostes dels veïns i que sigui vinculant en la definició del projecte executiu de rehabilitació: A partir del document previ s’establiran les bases del concurs públic per escollir els arquitectes que el portaran a terme. Entenem que aquesta tasca implica un acompanyament del procés participatiu:

  • Aixecament de plànols
  • Dinamització del procés participatiu
  • Orientació tècnica per valorar la viabilitat de les propostes, aspectes tècnics que hem de considerar, etc.
  • Sistematització de les propostes: documents i gràfics que recullin les propostes dels veïns.
  • Comunicació i difusió: Facebook, blog, power Point, vídeo

Els arquitectes a qui sol·licitarem pressupost són: Cooperativa La Col, Col·lectiu Volta, Cooperativa Celobert, Oikosvia Arquitectura SCCL, Arquitectes sense Fronteres i arquitectes del barri.