unnamed[1]El 4 de febrer el Grup Motor del Segle XX ens vam reunir amb dos professionals de la cooperativa d’arquitectes La Col, que ens van orientar sobre aspectes importants del procés de construcció col·lectiva d’un projecte per El Segle XX. Van plantejar dos possibles models, posant-hi dos exemples: Una alternativa seria plantejar la rehabilitació per fases, com en el cas de Can Batllò. Allà es va anar fent la reforma pas a pas. A partir d’un full de ruta o pla estratègic general, les obres es van anar decidint i realitzant sobre la marxa, gràcies a l’organització i treball veïnal. L’autogestió i l’autoconstrucció van reforçar el compromís dels veïns, que van poder començar a utilitzar l’espai molt més ràpidament. L’altre model és el que es va fer a La Lleialtat Santsenca, on l’obra es va fer “de un tirón”. El finançament i suport de l’Ajuntament va ser més fort, però una vegada definit el projecte arquitectònic, els veïns no van participar en el procés de rehabilitació fins que no va estar tota l’obra acabada. En tot cas, els eixos fonamentals que hem de definir entre tots són:

  • Decidir els USOS de l’espai (què volem fer)
  • Decidir EN QUIN LLOC de l’edifici es fa cada cosa
  • Decidir LA GESTIÓ

El 17 de febrer, companyes del Grup Motor van assistir a la Comissió Consultiva d’Urbanisme sobre El Segle XX, en què l’Ajuntament va informar que el document que han elaborat serà aprovada al Districte el 5 de març. L’aprovació definitiva serà el 27 de març, al Ple de l’Ajuntament. Una vegada aprovat, es posaran en marxa els serveis jurídics per a l’expropiació, la qual trigarà un mínim de 6 mesos, però si tenim en compte les impugnacions, etc., el procés es pot allargar. Per altra banda, està en tràmit el litigi entre la Cooperativa i Filodomos (empresa que consta actualment com a propietària) però això no afecta el procés d’expropiació. La seva previsió és que l’obra es faci d’una vegada (no per fases). S’ha garantit que El Segle XX mantindrà la qualificació com equipament social i cultural. A la darrera reunió del Grup Motor, del 20 de Febrer, es van acabar de definir els punts que es plantejaran a la Regidora del Districte de Ciutat Vella, en la reunió que tindrem amb ella el proper dimecres 4 de març. Les nostres peticions de cara a l’Ajuntament de Barcelona, i, en concret, al Districte de Ciutat Vella, en relació a El Segle XX són:

  • Reconeixement per part de l’Ajuntament del Grup Motor i del procés participatiu, Volem que es reconegui la participació veïnal a tot el procés: disseny i l’execució de la rehabilitació, els seus usos i gestió de l’espai.
  • Finançament del procés participatiu per part de l’Ajuntament: Acceptar l’acompanyament dels nostres arquitectes en tot el procés per garantir que el projecte final respondrà al que decidim els veïns. El finançament ha de ser aportat per l’Ajuntament a part de la quantitat que està prevista en el document aprovat per a la rehabilitació.
  • Reconeixement per part de l’Ajuntament de la gestió veïnal de l’edifici.
  • L’execucio de la rehabilitació, sempre que a nivell tècnic sigui viable, es realitzi per FASES.
  • Conèixer l’estat actual de l’edifici. Volem que ens deixin entrar a veure’l. L’informe de patologies de l’edifici i l’actualització dels plànols, demanem que siguin públics.
  • Investigació de la venda fraudulenta de l’edifici (en 2012, de la Cooperativa El Segle XX a Filodomos), i la informació pública del tema.