Davant la greu situació que pateix la Barceloneta pel que fa l’habitatge, provocada per un model socio-econòmic que permet –i formenta- l’especulació, els veïns i les veïnes es reuneixen a l’Assemblea d’Habitatge, cada últim dimecres de mes a les 18h al Centre Cívic, amb la voluntat d’organitzar-se, per oferir-se suport mutu i denunciar junts les conseqüències de la sobreexplotació turística: la gentrificació.

A l’Assemblea podem detectar les problemàtiques que hi ha al barri: cada vegada ens trobem més situacions de molts veïns que, malgrat tenir feina i, de vegades, estar pagant (al dia) uns lloguers bastant elevats, es veuran obligats a marxar del barri, ja que, en quant es compleixi el terme previst del contracte de lloguer, ja se’ls ha notificat que no hi haurà renovació…  Els propietaris, segons la LAU (la llei que regula els lloguers) poden incrementar el preu del lloguer sense cap tipus de límit, i a la Barceloneta el que es pot arribar a cobrar per un petit quart de casa és molt elevat..

La gent gran del barri també tenen problemes per poder continuar al barri: si és que tenen la sort de conservar un contracte de “renda antiga”, hauran de carregar amb uns pisos  amb un munt d’escales (amb freqüència), i, de vegades patir pressions de tot tipus per part dels propietaris perquè marxin.. Si no compten amb aquest “privilegi”, hauran d’assumir un lloguer de 800 a 1000 euros, si volen continuar vivint al seu barri de tota la vida…

I l’habitatge social disponible al barri (ni a la ciutat) no arriba a donar resposta a totes aquestes necessitats.

Per tot això, és urgent i imprescindible la reivindicació i organització veïnal: reclamar i construir un nou model de barri i de ciutat en el qual estigui garantit un dret fonamental i bàsic com és el tenir un sostre.

Des de la Comissió d’Habitatge, promotora de l’Assemblea, porten molt de temps en aquest camí, i han mantingut diverses reunions amb representants dels serveis d’Habitatge de l’Ajuntament, Districte, etc., per reclamar solucions. Una de les reivindicacions que han defensat en repetides ocasions és el blindatge dels Habitatges amb Serveis del barri (al carrer Pinzón) per a les persones grans amb dificultats de mobilitat que van quedar fora del programa Canvia’t d’Habitatge (30 pisos a la promoció Renfe-Rodalies que van ser insuficients per a les necessitats que hi ha al barri, i a més vàries persones van quedar excloses per causes alienes a les seves circumstàncies).

Al febrer, la Comissió es va reunir amb la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin, i amb el Conseller del Districte Ferran Caymel. A la reunió, els representants del Districte van manifestar la voluntat política de col·laborar i donar suport al treball impulsat des de la Comissió i Assemblea d’Habitatge. S’hi va parlar de diferents possibilitats de col·laboració, les quals anirem comunicant públicament a mesura que es concretin. En tot cas, malgrat es valora com a molt important la bona predisposició política, el més important, per arribar a recuperar el barri per a qui hi viu, en front aquells que en volen fer un negoci, és la pressió i la participació activa dels veïns i les veïnes.