En el marc del grup motor de Barceloneta Proa a la Mar, obrim un procés de selecció per contractar una persona que pugui fer tasques de prospecció pel projecte durant tres mesos.

Lloc de feina: Prospector/a

Tasques:

  • Visitar les empreses i els comerços de l’entorn per explicar-los el projecte de Barceloneta Proa a la Mar, el Pacte Local, i detectar possibles vies de col·laboració. Les visites seran a empreses amb qui ja hi ha relació i empreses noves.
  • Acordar i redactar convenis de col·laboració amb les empreses i comerços, d’acord amb les línies del projecte i decidides pel grup motor del projecte.
  • Coordinar-se amb l’equip del Pla Comunitari i amb el grup motor de Barceloneta Proa a la Mar

Requisits:

  • Ser de la Barceloneta i conèixer bé el barri, i els seus recursos, necessitats i oportunitats
  • Identificar-se amb els valors de Barceloneta Proa a la Mar
  • Tenir coneixements sobre el món empresarial i sobre la Responsabilitat Social Empresarial
  • Dominar les eines informàtiques i la sistematització de la informació
  • Tenir habilitats comunicatives i de negociació, saber treballar en equip, ser una persona autònoma i amb iniciativa.
  • Es valorarà experiència prèvia com a prospector/a

Si hi esteu interessats, envieu-nos el vostre currículum a barcelonetaproalamar@gmail.com abans del 14/04/2015. La incorporació al lloc de feina està prevista per a dilluns 20 d’abril.