El Segle XXEl 4 de març, representants del Grup Motor del Segle XX es van reunir amb la regidora del Districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, per presentar les demandes o peticions del barri en relació amb el projecte, amb la finalitat d’obtenir un compromís per part de l’Administració. La reunió va resultar satisfactòria, ja que des del Districte es va manifestar el seu reconeixement del Grup Motor, el procés participatiu engegat al barri i la gestió veïnal del projecte. Respecte al finançament de l’acompanyament del procés per part dels arquitectes, ens van dir que es valoraria, i ens donaran una resposta en un termini d’ un mes.

Un altre aspecte que recollien les peticions presentades pel grup motor és la rehabilitació per fases, que permetria un major control veïnal sobre l’obra i un més ràpid accés a l’edifici per part dels veïns. Al document elaborat per l’Ajuntament, presentat a la Comissió Consultiva d’Urbanisme al febrer (document en què s’estableixen les condicions bàsiques de l’expropiació i rehabilitació), hi consta que la rehabilitació es farà d’una sola vegada. En tot cas, la regidora ens va dir que es valorarà la possibilitat de fer-la per fases. En quant es faci efectiva l’expropiació (que pot trigar uns mesos) es farà l’aixecament de plànols, i llavors es valorarà si, a nivell tècnic, es pot fer la rehabilitació per fases.

Respecte a l’estat actual de l’edifici, ens van comunicar que l’Ajuntament hi ha entrat una sola vegada, amb una ordre judicial, ja que encara és una propietat privada. Es van comprometre a passar-nos l’ informe tècnic que van fer.

També ens van informar que actualment hi ha dues causes obertes en relació amb l’edifici: una civil, per aclarir-ne la titularitat. L’altra penal, vinculada a la venda irregular de l’edifici.