Per garantir la transparència en tots els àmbits d’actuació del Pla Comunitari són públics i de lliure accés els següents documents, que recullen l’acció del Pla tant a nivell tècnic com econòmic.